4b

Nr

Godz

Poniedzia³ek

Wtorek

Œroda

Czwartek

Pi¹tek

1

8:00- 8:45

godz.wych £P 206

 

j.polski £P 205

informatyka #4ab 209

przyroda IZ 204

2

8:50- 9:35

matematyka BP 204

religia OA 207

j.angielski OG 213

j.angielski OG 221

wf DM m sala gimn

3

9:40-10:25

religia OA 207

j.niemiecki KS 205

j.niemiecki KS 206

przyroda IZ 204

matematyka BP 204

4

10:35-11:20

wf DM m sala gimn

wf DM sala gimn

technika JS 209

wf DM m sala gimn

historia AK 218

5

11:25-12:10

j.polski £P 221

j.angielski OG 207

muzyka NP 221

matematyka BP 204

j.polski £P 221

6

12:30-13:15

j.polski £P 221

j.polski £P 205

matematyka BP 107

 Wd¿ DK

 

7

13:20-14:05

 

plastyka BW 207

 

 

 

wygenerowano 2018-08-30
za pomoc¹ programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN